معرفی کتاب

ماهنامه گزارش/شماره237/ خرداد و تیر  ماه 1391

 

رازهاي افزايش فروش و مشتري‌مداري با پيامك SMS MARKETING FOR FARATEAM GROUPS

عنوان كتابي است به قلم فرزاد عباسي و در آن سعي شده مخاطبان ياد بگيرند كه:

ـ كسب و كارهاي موق چگونه از بازاريابي پيامكي بهره مي‌برند.

ـ فرصت‌هاي پيامك هوشمند

ـ‌ تهديدها پيامك تبليغاتي

ـ بيش از 100 كاربرد تجاري پيامك

ـ‌ مشتري‌مداري با پيامك هوشمند

ـ هوشمندانه‌تر كار كردن و...

اين كتاب حاوي راهكارهاي نوين مديريتي و شامل 24 فصل است و توسط انتشارات طلايي پويندگان دانشگاه در بازار عرضه شده است.

تيراژ كتاب 1000 نسخه و قيمت آن 60000 ريال است.