تبلیغات در سایت

تعرفه حضور در سایت گزارش


اندازه کادر

زمان

محل

قیمت (ریال)

120x250

یک ماه

بالای صفحه

2,500,000

سه ماه

بالای صفحه

5,500,000

یک ماه

پایین صفحه

1,500,000

سه ماه

پایین صفحه

3,500,000

 

اندازه کادر

زمان

محل

قیمت (ریال)

120x100

یک ماه

بالای صفحه

2,500,000

سه ماه

بالای صفحه

5,500,000

یک ماه

پایین صفحه

1,500,000

سه ماه

پایین صفحه

3,500,000

 

اندازه کادر

زمان

محل

قیمت (ریال)

250x320

یک ماه

بالای صفحه

6,000,000

سه ماه

بالای صفحه

15,000,000

 

اندازه کادر

زمان

محل

قیمت (ریال)

80x340

یک ماه

صفحات داخلی (مطالب)

800,000

سه ماه

صفحات داخلی (مطالب)

1,500,000شرایط تبلیغ در سایت :
- واریز هزینه تبلیغ مورد نظر به شماره کارت 9159-8018-7010-6037  بانک کشاورزی به نام ابوالقاسم گلباف
- درصورت نیاز به تمدید تبلیغ ، 10 روز قبل از اتمام زمان تبلیغ ، هزینه واریز و درخواست خود را ارسال نمایید.
- رزرو جایگاه تبلیغ به هیچ وجه صورت نخواهد گرفت.
- وب سایت گزارش هیچ گونه مسئولیتی در قبال تبلیغ ها و لینک ارجاع به آنها ندارد و تمامی تبلیغ ها می بایست مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند.